POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ

JUŻ 85 LAT

Kontakt

Lokalizacja

ul. Strażacka 57

04-462 Warszawa

Telefon

(22) 6735094

(22) 6734775 Fax

(22) 6734829


E-mail

mowstrazacka@mowstrazacka.com


dyrektor

Monika Zdrzyłowska

dyrektor@mowstrazacka.com


wicedyrektor

Łukasz Spadarzewski

wicedyrektor@mowstrazacka.com


pedagog

Elżbieta Łażewska

pedagog@mowstrazacka.com psycholog

Małgorzata Kozakiewicz

psycholog@mowstrazacka.comkierownik gospodarczy

kierownikgosp@mowstrazacka.comintendent

intendent@mowstrazacka.comMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie

POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ