POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ

Udział w kampanii "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"

   13 listopada był w naszym Ośrodku dniem kulminacyjnym działań w ramach akcji „19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży". Wychowanki „uzbrojone” w banery reklamujące przedsięwzięcie oraz w ulotki informacyjne promowały wśród mieszkańców Rembertowa różne formy pomocy dzieciom i młodzieży zamieszkującej rejony konfliktów zbrojnych. Nasza akcja dotarła również do Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Honorowe Wyróżnienie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy dla "Strażackiej"

    Właśnie odebraliśmy Honorowe Wyróżnienie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy "Szkoła z pomysłem na kulturę". Z jednej strony ogromny prestiż, z drugiej motywacja do utrzymania wysokich standardów pracy. Podziękowania dla Wszystkich ze "Strażackiej" - niepokonany team, naszych wspaniałych dziewcząt i partnerów wszystkich naszych projektów.

Udział w konferencji EUROMETU w Słowenii

     Jak co roku pod koniec września nasza placówka uczestniczyła w konferencji organizowanej przez EUROMET. Tegoroczne sympozjum pod hasłem „Education for better life” odbywało się w Lubljanie. Spotkanie było poświęcone interdyscyplinarnemu podejściu w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. 
     Jak pracować z młodymi ludźmi, żeby dać im przestrzeń do rozwoju i wzrostu? Jak budować dobre relacje? Jak wspierać w mądry sposób? Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu?
Wykłady dotyczące mediacji, coachingu, indywidualizacji procesu edukacji i pracy terapeutycznej pozwoliły odpowiedzieć na te i wiele innych pytań. 
   Jak zawsze sympozjum stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń, pomysłów, spostrzeżeń pomiędzy praktykami z całej Europy. Tegoroczny organizator - Viśnia Gora przyjął nas bardzo ciepło - mogliśmy zobaczyć niesamowity występ wokalny oraz uczestniczyć w bardzo urozmaiconej kolacji przygotowanej przez wychowanków Viśniej Gory. Była to okazja do skosztowania tradycyjnych słoweńskich potraw. Organizatorzy zadbali także o naszą rozrywkę - zwiedzaliśmy przepiękną i magiczną miejscowość Bled. Poza wiedzą, którą zdobyliśmy zapamiętamy słoweńską gościnność i otwartość.
Już nie możemy się doczekać na wyjazd naszych dziewcząt na Jamboree 2019, które odbędzie się we Francji.