POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ


Udział w konferencji EUROMETU w Słowenii

     Jak co roku pod koniec września nasza placówka uczestniczyła w konferencji organizowanej przez EUROMET. Tegoroczne sympozjum pod hasłem „Education for better life” odbywało się w Lubljanie. Spotkanie było poświęcone interdyscyplinarnemu podejściu w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. 
     Jak pracować z młodymi ludźmi, żeby dać im przestrzeń do rozwoju i wzrostu? Jak budować dobre relacje? Jak wspierać w mądry sposób? Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu?
Wykłady dotyczące mediacji, coachingu, indywidualizacji procesu edukacji i pracy terapeutycznej pozwoliły odpowiedzieć na te i wiele innych pytań. 
   Jak zawsze sympozjum stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń, pomysłów, spostrzeżeń pomiędzy praktykami z całej Europy. Tegoroczny organizator - Viśnia Gora przyjął nas bardzo ciepło - mogliśmy zobaczyć niesamowity występ wokalny oraz uczestniczyć w bardzo urozmaiconej kolacji przygotowanej przez wychowanków Viśniej Gory. Była to okazja do skosztowania tradycyjnych słoweńskich potraw. Organizatorzy zadbali także o naszą rozrywkę - zwiedzaliśmy przepiękną i magiczną miejscowość Bled. Poza wiedzą, którą zdobyliśmy zapamiętamy słoweńską gościnność i otwartość.
Już nie możemy się doczekać na wyjazd naszych dziewcząt na Jamboree 2019, które odbędzie się we Francji. 

Poczta pracowników

Kalendarium

Biuro Edukacji