„Bunt może być narzędziem do czynienia zła - buntujemy się przeciwko szkole, dorosłym, zasadom które tworzą. Bunt to często alkohol i narkotyki.
Ale...
Bunt może mieć również pozytywny wymiar. Może służyć zmianom na lepsze...”
    24 października nasze wychowanki wzięły udział w cyklicznej debacie o ważnych, uniwersalnych i nierzadko kontrowersyjnych sprawach. Tematem dzisiejszego spotkania zorganizowanego przez Fundację po Drugie był właśnie bunt. Gościem specjalnym była Henryka Krzywonos, która podzieliła się z młodzieżą swoimi poruszającymi doświadczeniami.

 W dn.14 października braliśmy udział w seminarium dla studentów, które odbywało się w Akademii Pedagogiki Specjalnej.
„Nie da się nikogo przekonać do tego, by nie sięgał po narkotyki wyjaśniając jedynie jakie mogą być tego konsekwencje. Trzeba mu pokazać, że życie bez narkotyków jest fajne, ekscytujące, ciekawe… – mówili praktycy i teoretycy, którzy spotkali się na tym seminarium zorganizowanym przez Fundację po DRUGIE i Katedrę Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Seminarium zostało zorganizowane jako forma podsumowania projektu „Weź, nie bierz” realizowanego przez FpD w trzech placówkach resocjalizacyjnych na Mazowszu. Miało na celu omówienie działań wynikających z projektu, jak również wymianę dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania narkomanii.”
  Poproszono nas o podzielenie się doświadczeniami w pracy metodami twórczej resocjalizacji, efektami działań woluntarystycznych w różnych środowiskach. W podsumowaniu projektu wzięli udział wychowankowie placówek – MOW – Kolonia Ossa, MOW nr 3 w Warszawie i Zakładu Poprawczego w Laskowcu. 
W seminarium brały udział również nasze wychowanki.
Dla większości wychowanków to spotkanie było pierwszą w życiu wizytą na uczelni wyższej. W czasie przerw spacerowali po korytarzach i przyglądali się studentom. Mieli możliwość poczuć atmosferę studenckiego życia – przyznawali, że ten klimat im się podoba.

  14 października o godz.12.00 odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem nowych wychowanek. Pasowania dziewcząt dokonała Pani Dyrektor okazałym kluczem. 
  Część artystyczną przygotowały wychowanki pod kierunkiem Pana Wojciecha Cychowskiego. 

 12 października Klub "Trampek" wyruszył do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Celem wyprawy był rezerwat przyrody „Na Torfach”. Dziewczęta przeszły do punktu widokowego „Jezioro Torfy” ścieżką dydaktyczną „Łabędzim szlakiem” wzbogacając swą wiedzę na temat lasu.

 Reprezentacja "Strażackiej" wyruszyła do dalekiego Szczecina, aby wziąć udział w IX edycji Ogólnopolskiego Rajdu Surwiwalowego Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „ORŁY”. 
 Organizatorem imprezy jest od 2006 roku Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczecinie.
  Tegoroczna edycja rajdu przebiega malowniczymi terenami Puszczy Wkrzańskiej.

  Miło nam poinformować, że nasze wychowanki po raz kolejny biorą udział w międzynarodowym konkursie komiksu we francuskim Angouleme organizowanym przez Stowarzyszenie L'Hippocampe.
  Jest to 16 edycja konkursu a tegorocznym tematem jest "Niespodzianka".

  Dla znających język Coco Chanel i Balzaka link do strony Stowarzyszenia L'Hippocampe.
Naszym partnerem przedsięwzięcia jest warszawskie Centrum Komiksu (link).

  4 października po raz kolejny wychowanki naszej placówki wsparły inicjatywę dzielnicową poprzez zaangażowanie się w działania wolontariackie promujące placówkę oraz Stowarzyszenie "Wyjdź na prostą". 
  Stoisko na którym nasze wychowanki tworzyły biżuterię oraz kolorowe warkoczyki, współtworzyliśmy z przedstawicielami Domu Kultury "Wygoda". 
  Serdecznie dziękujemy dyrektor Domu Kultury pani Agnieszce Niemyjskiej za współpracę, wsparcie i życzliwość.

  Działające przy naszym Ośrodku Stowarzyszenie "Wyjdź na prostą" znajduje się na portalu zlepszejpółki.pl prezentującym ofertę organizacji społecznych.

Więcej szczegółów tutaj

 27 września w Teatrze Wielkim miało miejsce niezwykłe wydarzenie w którym uczestniczyło, wraz z wychowawcą Wojciechem Cychowskim, kilka naszych wychowanek. 
  Na jednej z największych scen na świecie, w Sali Moniuszki odbył się koncert pt. „LA FOLLE JOURNÉE DE VARSOVIE - SZALONE DNI MUZYKI”.  Piąta edycja Festiwalu była poświęcona muzyce amerykańskiej XX wieku. Zostały zaprezentowane dzieła kompozytorów amerykańskich oraz europejskich powstałe na emigracji.
  Spotkanie z muzyką klasyczną było dla dziewcząt nowym doświadczeniem. Koncertu wysłuchały
w olbrzymim skupieniu i z powagą godną wspaniałej scenerii jaką jest scena Teatru Wielkiego.
Za zaproszenia dziękujemy Pani Teresie Skudniewskiej z Towarzystwa „Nasz Dom”.

  W zakładce Wideo zamieszczony został film "Ciepły krąg", podsumowujący cykl zajęć z seniorami "Tańce w kręgu". Zapraszamy do obejrzenia.

 Miło nam ogłosić, że sukcesem zakończyło się współorganizowane przez nas międzynarodowe sympozjum europejskiej organizacji EUROMET, zrzeszającej najstarsze placówki resocjalizacyjne dla młodzieży. 
Podczas trzech dni intensywnych działań (wystąpienia gości z zagranicy i polskich specjalistów, prezentacje, warsztaty, wizyty studyjne) nasi Goście mieli okazję zapoznać się z metodami twórczej resocjalizacji stosowanymi przez pedagogów „Strażackiej”. Konferencja umożliwiła międzynarodową wymianę doświadczeń, była forum dobrych praktyk w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Wartością dodaną było nawiązanie serdecznych kontaktów między uczestnikami sympozjum, a dziewczętami naszej placówki.
  Serdecznie dziękujemy prof. zw. dr hab. Markowi Konopczyńskiemu, Rektorowi PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie za współorganizację całego przedsięwzięcia.

Film z sympozjum można obejrzeć w zakładce WIDEO

 20 września "Strażacka" wzięła udział w paradzie przechodzącej ulicami dzielnicy Rembertów. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Dom Kultury "Wygoda" oraz Teatr AKT i było ukoronowaniem trzydniowych warsztatów teatru ulicznego.  

  17 września kilka naszych wychowanek miało okazję zobaczyć niezwykle widowiskowe przedstawienie pod tajemniczym tytułem KOOZA.
  Na błoniach Stadionu Narodowego artyści z grupy Cirque du Soleil przedstawili widowisko trzymające w napięciu, pobudzające wyobraźnię magią kolorów i opowiadaną historią o związku człowieka ze światem dobra i zła.
   Za bilety dziękujemy Pani Agnieszce Sikorze z Fundacji "po Drugie".

  14 września Klub "Trampek" odwiedził jedno z największych muzeów na otwartym powietrzu w Polsce – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Cały skansen przypomina tętniącą życiem wieś. Dziewczęta miały okazję zobaczyć zabudowania
i wnętrza chłopskich zagród z XIX i początku XX wieku, a także dwór szlachecki, kościół, kaplicę, kuźnię i pojazdy konne.
  Wyprawa zakończyła się pieczeniem kiełbasy – zgodnie 
z tradycją w Parku Młocińskim.

 Już niedługo, bo 24 września, odbędzie się współorganizowane przez nas międzynarodowe sympozjum pod tytułem "Metody twórczej resocjalizacji z młodzieżą niedostosowaną społecznie".
  Przez trzy dni będziemy gościć przedstawicieli placówek zrzeszonych w organizacji EUROMET, będą to Goście z: Finlandii, Szwecji, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowenii, Rumunii i Danii.
  Samo sympozjum, warsztaty oraz wizyty studyjne będą wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i podniesienia kompetencji zawodowych uczestników spotkania.
Warto nadmienić, że patronem honorowym całego przedsięwzięcia jest Prezydent m.st. Warszawy.

Szczegółowy program można pobrać stąd.

   Po roku przerwy wznowiło działalność Koło Geograficzno - Turystyczne. W nawiązaniu do tradycji lat 80-tych ubiegłego wieku przyjęło nazwę Klub "Trampek". 
  Inauguracyjne zajęcia odbyły się 7 września w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie pod hasłem "Jesienne róże". Oprócz kolekcji róż, dziewczęta obejrzały kolekcję flory Polski roślin drzewiastych, użytkowych, ozdobnych oraz tropikalnych 
i subtropikalnych. Pogoda dopisała, humory również.

Poczta pracowników MOW

Kalendarium MOW NR 2

Biuro Edukacji