"Strażacka" na widowisku Cirqe du Soleil 
18.09.2014

  17 września kilka naszych wychowanek miało okazję zobaczyć niezwykle widowiskowe przedstawienie pod tajemniczym tytułem KOOZA.
  Na błoniach Stadionu Narodowego artyści z grupy Cirque du Soleil przedstawili widowisko trzymające w napięciu, pobudzające wyobraźnię magią kolorów i opowiadaną historią o związku człowieka ze światem dobra i zła.
   Za bilety dziękujemy Pani Agnieszce Sikorze z Fundacji "po Drugie".

Klub "Trampek" w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
18.09.2014

  14 września Klub "Trampek" odwiedził jedno z największych muzeów na otwartym powietrzu w Polsce – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Cały skansen przypomina tętniącą życiem wieś. Dziewczęta miały okazję zobaczyć zabudowania
i wnętrza chłopskich zagród z XIX i początku XX wieku, a także dwór szlachecki, kościół, kaplicę, kuźnię i pojazdy konne.
  Wyprawa zakończyła się pieczeniem kiełbasy – zgodnie 
z tradycją w Parku Młocińskim.

Sympozjum EUROMETu już niebawem
15.09.2014

 Już niedługo, bo 24 września, odbędzie się współorganizowane przez nas międzynarodowe sympozjum pod tytułem "Metody twórczej resocjalizacji z młodzieżą niedostosowaną społecznie".
  Przez trzy dni będziemy gościć przedstawicieli placówek zrzeszonych w organizacji EUROMET, będą to Goście z: Finlandii, Szwecji, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowenii, Rumunii i Danii.
  Samo sympozjum, warsztaty oraz wizyty studyjne będą wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i podniesienia kompetencji zawodowych uczestników spotkania.
Warto nadmienić, że patronem honorowym całego przedsięwzięcia jest Prezydent m.st. Warszawy.

Szczegółowy program można pobrać stąd.

Klub "Trampek" - reaktywacja
12.09.2014

   Po roku przerwy wznowiło działalność Koło Geograficzno - Turystyczne. W nawiązaniu do tradycji lat 80-tych ubiegłego wieku przyjęło nazwę Klub "Trampek". 
  Inauguracyjne zajęcia odbyły się 7 września w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie pod hasłem "Jesienne róże". Oprócz kolekcji róż, dziewczęta obejrzały kolekcję flory Polski roślin drzewiastych, użytkowych, ozdobnych oraz tropikalnych 
i subtropikalnych. Pogoda dopisała, humory również.

Poczta pracowników MOW

Kalendarium MOW NR 2

Biuro Edukacji