POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ

JUŻ 85 LAT

Aktualności

Nowy rok szkolny wystartował...

... i skończy się szybciej nim się nam wszystkim wydaje. A jego rozpoczęcie było całkiem niekonwencjonalne. Takie rzeczy tylko na Strażackiej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie

POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ