dyrektor
Monika Zdrzyłowska
dyrektor@mowstrazacka.com

wicedyrektor
Łukasz Spadarzewski
wicedyrektor@mowstrazacka.com
Zespół psychologiczno -
pedagogiczny

pedagog
Elżbieta Łażewska
pedagog@mowstrazacka.com

psycholog
Małgorzata Kozakiewicz
psycholog@mowstrazacka.com

pracownik socjalny
Agnieszka Mazurczuk
prac.socjalny@mowstrazacka.com
Wychowawcy i nauczyciele

Oskar Bystrzycki, 
Wojciech Cychowski,
Joanna Dziubłowska,
Teresa Goryszewska,
Paulina Grala- Spichał,
Iwona Kosińska,
Łukasz Król,
Bogdan Łaciński,
Angelika Łączyńska,
Jacek Marcinkowski,
Jadwiga Mierwińska,
Agnieszka Molik,
Ewa Nowak,
Justyna Pielacha,
Lech Paczkowski,
Anna Płonka-Furmanek,
Małgorzata Rossa-Kalenik,
Anna Sadowska,
Dominika Woźniak,
Grażyna Sobieska- Szostakiewicz,
Katarzyna Solecka,
Grzegorz Spichał,
Bożena Uziębło,
Sebastian Zasłonowski,
Joanna Zwierkowska
obsługa i administracja

sekretarz
Ewa Owczarek
sekretariat@mowstrazacka.com

kierownik gospodarczy
Zofia Mikuła
kierownikgosp@mowstrazacka.com

intendent
Agata Fortuna
intendentmow2@gmail.com

Aneta Witecka-Słomiana,
Dominika Śliwińska,
Marzena Zwierzchowska,
Mariusz Szymański,
Grażyna Klimko,
Sławomir Zabijak,
Zygmunt Skoruch,
Paweł Przytulski,
Ewa Kuciel,
Krystyna Leśniak,
Paweł Nowakowski,
Mariusz Stanisławski,
Agata Zbucka,
Mirosław Kurpiewski