Nieskategoryzowane - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Materiał wideo

 

Przejdź na stronę Laboratoria Przyszłości i dowiedz się więcej.

 

Nasza placówka, w ramach programu Laboratoria Przyszłości, zakupiła następujący sprzęt:

 • Drukarka 3D Flashforge Adventurer 3
 • Statyw selfie mini do smartfona/aparatu Techly
 • KRYPTON 4 V2 EDU (zawiera podręcznik 25 scenariuszy lekcji)
 • Stacja pogody SE3146
 • Acer TravelMate P2 TMP215-53 i5
 • Zestaw FORBOT do kursu Arduino (m.in. z mikrokontrolerem, płytką stykową) + materiały edukacyjne
 • Mikroport Boya BY-WM4 PRO K1
 • Stacja lutownicza Zhaoxin 936DH - 75W
 • BLOW uchwyt uniwersalny Gimbal BG501
 • Media-Tech MICCO SFX kierunk. Mikrofon
 • Statyw ARKAS WT 4057 czarny
 • Canon PowerShot G7 X Mark III
 • Zestaw oświetlenia ciągłego Quadralite
 • Mikroskop BioLight 500
 • Wizualizer Epson ELPDC07
 • Filament 6x0,5 kg do drukarki Flashforge Adventurer 3

Zakres działalności


Czym zajmuje się Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy numer 2

 • Ośrodek wychowawczy jest placówką resocjalizacyjną. Resocjalizacja to uczenie prawidłowych reguł życia w społeczeństwie. Resocjalizacja dotyczy osób, które utraciły umiejętność stosowania reguł życia społecznego.
 • Naszymi podopiecznymi są dziewczęta.
 • Nasze wychowanki kierowane są do ośrodka przez Sąd Rodzinny.
 • Nasze wychowanki otrzymują wsparcie, wychowanie i edukację.
 • Nasze wychowanki uczą się w szkole w klasach od 5 do 8.
 • Nasze wychowanki otrzymują pomoc specjalistów, takich jak pedagog i psycholog.
 • Nasze wychowanki rozwijają swoje zainteresowania i pasje na różnych zajęciach.


Adres Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego numer 2

ul. Strażacka 57
04-462 Warszawa

Kontakt

Numer telefonu: 22 673 50 94
Możesz do nas wysłać wiadomość SMS pod numer: 723 244 891.


Materiały do pobrania:

docxETR - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy numer 2.docx

pdfETR - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy numer 2.pdf

Spacer po MOW Nr 2

Kontakt

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2

ul. Strażacka 57

04-462 Warszawa

tel. (22) 6734975

tel. (22) 6735094

fax (22) 6734829

Sekretariat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor

Monika Zdrzyłowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wicedyrektor

Michał Wadas
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pedagog

Elżbieta Łażewska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog

Małgorzata Kozakiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik gospodarczy 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Intendent

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały wideo nie posiadają napisów i audiodeskrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Borecka-Laszenko.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226735094

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Edukacji m.st. Warszawy
 • Adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 224433511

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku odbywa się przez bramę, zabezpieczoną domofonem, kodem, następnie drzwi główne, również zabezpieczone kodem; drugie przez bramę wjazdową oraz wejściem bocznym, od parkingu – zabezpieczone kodami.
 2. Budynek jest parterowy, posiada jedynie 6 schodów dzielące półpiętro z resztą budynku.
 3. Budynek nie posiada pochylni ani wind.
 4. Parking jest dostępny, ilość miejsc oraz wielkość pozwalająca parkować również osobom niepełnosprawnym.
 5. W razie zaistniałych potrzeb jest możliwość wejścia z psem asystującym; z uwagi na zamknięty charakter placówki – konieczna wcześniejsza konsultacja z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2.
 6. Ośrodek nie dysponuje możliwością korzystania z pomocy tłumacza migowego. Ośrodek pozostaje otwarty na zwiększanie dostępności względem bieżących potrzeb oraz na sugestie i konsultacje pozwalające lepiej odpowiadana potrzeby osób niepełnosprawnych.

Materiały do pobrania

docInstrukcja wejscia z psem.doc

docProcedura zapewnienia dostepności.doc

docWniosek o zapewnienie dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami.doc

docWniosek o zapotrzebowanie na usługę tłumacza migowego.doc

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych wychowanki i jej rodziców/prawnych opiekunów jest dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie;
 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania w/w danych osobowych w zakresie działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. dane osobowe wychowanki wraz z powiązanymi z nią danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
  2. dane osobowe wychowanki związane z jej udziałem w konkursach i zawodach organizowanych w placówce i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
  3. wizerunek oraz osiągnięcia wychowanki w celu publikacji w materiałach promocyjnych autoryzowanych przez placówkę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej i funpage’u fb na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
  4. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem, odbierającej wychowankę z placówki na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd m.st. Warszawy, organy wydające postanowienia (sądy odpowiednie ze względu na miejsce zamieszkania wychowanki), kierujące (m.in. Starostwa odpowiednie dla miejsca zamieszkania wychowanki) i inne w zależności od indywidualnej sytuacji socjalnej nieletnich.
 5. Dane osobowe wychowanki i jej rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 7. Opiekunowie prawni/rodzice sprawujący władzę rodzicielską mają prawo dostępu do treści danych wychowanki i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 8. Opiekunowie prawni/rodzice sprawujący władzę rodzicielską mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanki i jej rodziców lub osób odbierających wychowanki z placówki narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Przetwarzanie danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji postanowienia sądu o środku wychowawczym w postaci młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
 10. Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje brakiem publikacji wizerunku lub osiągnięć wychowanki.
 11. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Ochrony Danych i będzie zamieszczona na stronie www placówki oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM NR 2 W WARSZAWIE

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 z siedzibą przy ul. Strażackiej 57, 04 – 462 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział.
 6. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane są niszczone.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.
 8. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Informacje kontaktowe

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2

ul. Strażacka 57
04-462 Warszawa

tel. 22 6734975
tel. 22 6735094

fax 22 6734829

e-mail:  sekretariat.mow2@eduwarszawa.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony