Historia MOW Nr 2 w Warszawie

Willa prezydenta Gabriela Narutowicza przy ulicy Parkowej

   Historia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 sięga roku 1934, kiedy Towarzystwo Dobroczynne im. Michaliny Mościckiej założyło Zakład dla Dziewcząt Moralnie Zaniedbanych. Siedzibą była willa prezydenta Gabriela Narutowicza przy ulicy Parkowej. Zakład prowadził internat dla 30 wychowanek - dziewczęta uczęszczały do szkół powszechnych przy ulicy Belwederskiej i Dolnej, po południu uczyły się krawiectwa.

W 1936 roku Zakład przeniesiono na Grochów - do budynku przy ulicy Krypskiej 41. W czasie wojny pogorszyły się znacznie warunki bytowe wychowanek. Eksterminacyjna polityka okupanta wzmagała opór i walkę wszystkich warstw społeczeństwa polskiego. Formą tego oporu było, miedzy innymi tajne nauczanie zorganizowane w Zakładzie przez kierowniczkę Marię Bednarską.

Nasza siedziba po zakończeniu Powstania Warszawskiego

 
 Podczas Powstania Warszawskiego nasz dom spłonął. Znaleźliśmy schronienie w Zakładzie dla Sierot im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Krypskiej 39. W roku 1945 otrzymaliśmy nową siedzibę w pałacyku posła Wierzbickiego, przy ulicy Grochowskiej 64. Zakład finansowany był ze środków społecznych i własnej działalności gospodarczej.

  W 1948 roku Zakład przeszedł pod opiekę państwa, jego pracę nadzorowało początkowo Kuratorium Oświaty, później Wydział Oświaty. Przez wszystkie lata doskonalono metody i techniki pracy resocjalizacyjnej. Przez naukę szkolną, pracę w warsztatach, naukę wykorzystania czasu wolnego, bardzo trudną pedagogizację rodzin, kształtowano prospołeczne postawy wychowanek, stwarzając im szansę na znalezienie własnej, godnej drogi życia. W tym czasie Pani Wanda Kaczyńska, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, napisała pierwszą książkę o nas - "Dziewczęta z Zakładu".
   
    W sierpniu 1973 roku otrzymaliśmy nową siedzibę w budynku Szkoły - Pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego, przy ulicy Strażackiej 57. W nowym obiekcie poprawiły się znacznie warunki nauczania, przybyła sala gimnastyczna, boisko sportowe. Zwiększono limit wychowanek do 72. W 1981 roku został wprowadzony statut PMOW, dokument określający ramy naszej działalności i zmieniający nazwę placówek. Od tego momentu staliśmy się PAŃSTWOWYM MŁODZIEŻOWYM OŚRODKIEM WYCHOWAWCZYM - placówką podlegającą Kuratorium Warszawskiemu, świadczącą usługi resocjalizacyjne dla dziewcząt z całego kraju. Z inspiracji ówczesnej dyrektorki Elżbiety Katolik, opracowano i wprowadzono lokalny system wychowawczy, placówka stała się miejscem Ogólnopolskich Spotkań Małych Form Teatralnych, stanowiących jednocześnie forum wymiany doświadczeń warsztatowych i metodycznych dla pracowników zainteresowanych działalnością parateatralną.

Członkowie EUROMETu po sympozjum w Warszawie

         
         W 2000 roku Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze zostały wyjęte z systemu oświaty, trafiły do resortu polityki społecznej, co w naszym przypadku zaowocowało regresem metodologii pracy i zmianą atmosfery wychowawczej. Jasną stroną tego przejścia było rozpoczęcie dużych remontów. Prace te zakończono w 2005 roku po powrocie do resortu oświaty.

    Od 2002 roku mamy nowych przyjaciół w Europie - wstąpiliśmy do międzynarodowej organizacji EUROMET zrzeszającej najstarsze placówki w Europie zajmujące się młodzieżą niedostosowaną społecznie. Przedstawicieli tej organizacji gościliśmy w 2004 roku. W roku 2014, przy współpracy z WSNS Pedagogium zorganizowaliśmy w Warszawie Sympozjum EUROMET-u.
    Od 2006 roku bierzemy udział w Międzynarodowym Konkursie Komiksu w Angouleme, organizowanym przez francuskie stowarzyszenie L’Hippocampe. Dwukrotnie zajęliśmy drugie miejsce. 
W roku 2014 wygraliśmy nagrodę "złotego konika morskiego" i zajęliśmy pierwsze miejsce. Wychowanki biorące udział w projekcie mogły spędzić niezapomniany tydzień na Lazurowym Wybrzeżu, w uroczym Cap d'Agde nad Morzem Śródziemnym.

    Od ośmiu lat bierzemy udział w europejskich spotkaniach młodzieży - Jamboree - w ramach organizacji EUROMET. Nasze wychowanki miały możliwość współpracować z rówieśnikami z wielu państw Europy. Zwiedzały ciekawe miejsca i poznawały kulturę Belgii, Francji, Słowenii, Szwecji i Finlandii.

   Od roku 2006 współpracujemy z warszawskim Teatrem „Lalka”. Nasze wychowanki, pod okiem profesjonalistów (m.in. aktora Romana Holca), biorą udział w warsztatach teatralnych, które kończą się premierą spektaklu na scenie zawodowego teatru.

    Od 7 lat nasz Ośrodek jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt. W roku 2010 obchodziliśmy 75- lecie istnienia placówki, a w 2011 roku odbył się pierwszy Bal Gimnazjalny, który stał się tradycją, obchodzoną każdego roku. W roku 2015 nasza Placówka doczekała się jubileuszu i uroczyście obchodziła XXV Ogólnopolskie Spotkania Małych Form Teatralnych.